Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Over mij

Even voorstellen: Pauline Gerelings

‘Een kind zien opbloeien en groeien, dat vind ik het mooiste wat er is!’

Ik deed heel ander werk toen mijn dochter in groep 3 zat en problemen kreeg met lezen. Ik merkte dat ik het ontzettend interessant vond om te onderzoeken waar de schoen wrong en hoe ze ermee geholpen kon worden. Haar begeleider volgde ik op de voet om te zien met welke oplossingen ze kwam en wat ze ermee bereikte. Daar is het begonnen: ik ben erin gedoken en heb nooit meer losgelaten.

Opleiding

In 2002 ben ik gestart met de bacheloropleiding PABO aan de Haagse Hogeschool. Direct aansluitend deed ik de masteropleiding Special Educational Needs (SEN) bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, wat mij de bevoegdheid gaf om me remedial teacher te noemen. Ik heb me gespecialiseerd in de verschillende aspecten van lees-, spelling- en rekenproblemen en de specifieke begeleiding van kinderen met dyslexie en dyscalculie. In de jaren erna heb ik meerdere aanvullende cursussen gevolgd voor de behandeling van ernstige rekenproblemen of dyscalculie, waaronder de cursus dyscalculiebehandelaar bij de LBRT (beroepsvereniging).

Van 2012 tot 2014 was ik medebehandelaar dyslexie voor Onderwijszorg Nederland (ONL) en begeleidde ik kinderen die via de zorgverzekeraar de dyslexiebehandeling vergoed krijgen. In 2012 heb ik bovendien de opleiding voor gedragsspecialist afgerond, waardoor ik verder kijken kan dan de leerproblemen: een matige werkhouding, een zwakke concentratie, kenmerken van faalangst, autisme, ADHD en hoogbegaafdheid zijn zaken die ik meeneem in de begeleiding. Om goed bij te blijven bezoek ik regelmatig studiedagen en –avonden.

Aan het werk op school

Van 2003 tot 2015 ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. Ik begon als leerkracht op de Montessorischool Passe Partout in Zoetermeer, maar ben daar de laatste 8 jaren intern begeleider geweest, omdat de extra aandacht voor kinderen die in het leerproces ergens tegenaan lopen mijn interesse blijft hebben.

 

Pauline Gerelings

Praktijk Remedial Teaching Rokkeveen

Vanaf 2009 ben ik naast mijn functie als intern begeleider een praktijk begonnen als remedial teacher om kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs nog verder te helpen in hun leerproces. De praktijk is inmiddels uitgegroeid en in 2015 besloot ik mijn aandacht alleen nog te vestigen op remedial teaching.

Voorzitter LBRT

Ten slotte was ik tot eind 2015 voorzitter van de LBRT, regio Den Haag-Zoetermeer. Samen met 3 collega-remedial teachers organiseerde ik thema-avonden over verschillende onderwerpen die gerelateerd zijn aan het vak remedial teaching.

Elk kind is anders, dus elk kind leert anders. Het is een uitdaging en een kunst om die manier te ontdekken en om te zetten in echt resultaat. Wij maken leren graag (weer) leuk!

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -