Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Missie

De schooltijd is een van de leukste periodes uit het leven. Hier begint bovendien de voorbereiding voor op de toekomst.

Wij dragen daar graag een steentje aan bij door een kind met leerproblemen het gereedschap te geven om het beste uit zichzelf te halen, te groeien, stevig in zijn (of haar) schoenen te staan, lol te hebben op school en plezier te hebben in leren.

rt persoon1

Visie

Een leerproces staat nooit op zichzelf. Wij gaan uit van het kind, zijn (of haar) manier van leren, zijn kwaliteiten en mogelijkheden en zijn sociaal-emotionele ontwikkeling.

We werken toe naar de oplossing via maatwerk en met SMART-doelen, waardoor het kind duidelijk ergens naartoe werkt. Vanuit zijn basis bouwen wij zijn kennis en vaardigheden uit. Daarvoor kiezen wij systemen die passen bij het kind. Dit alles gebeurt in samenwerking met de school en de ouders.

rt persoon3

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -