Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Remedial teaching middelbare school

Op de middelbare school komen studievaardigheden om de hoek kijken, die jouw kind onvoldoende onder de knie heeft.

Hij (of zij) krijgt andere vakken, een ander leersysteem, elke dag huiswerk, werkstukken en regelmatig toetsen. Er wordt bovendien een meer of mindere mate van zelfstandigheid gevraagd. Jouw kind heeft een goede planning en leervaardigheden nodig die hem helpen om alle lesstof te begrijpen, te onthouden en toe te passen. Dat gaat het ene kind gemakkelijker af dan het andere.

Jouw kind kan bovendien aanlopen tegen problemen met rekenen en Nederlands. Of het presteert minder vanwege (vermeende) dyslexie. Hij of zij heeft wat extra ondersteuning nodig. Als ouder wil je bovendien dat jouw kind een fijne tijd heeft op school. En erbuiten. Je wenst het beste voor hem en ziet hem graag stevig in zijn schoenen en met zelfvertrouwen zijn toekomst tegemoet gaan.

Om jouw kind niet vast te laten lopen en het beste uit zichzelf te halen, bieden wij hulp in verschillende vormen en met diverse systemen, passend bij jouw kind.

RT persoon4

Korte cursussen leren leren Remedial Teaching Rokkeveen

In onze cursussen leren we jouw kind leren:

• in Op Weg Naar Snel Leren = Leuk Leren bouwen we de basis: plannen, focuslezen, mindmappen en woorden/begrippen leren

• in Snel Leren = Leuk Leren bouwen we in een-op-een-sessies deze basis uit: sneller lezen, geheugentechnieken, plannen & organiseren, mindmappen en leren leren.

Nederlands

De Nederlandse taal is een van de moeilijkste ter wereld, boordevol regeltjes en uitzonderingen daarop. Wij bieden extra hulp waar het gaat om grammatica, spelling en werkwoordvervoeging. We onderzoeken waar de verbeterpunten liggen en bouwen vanaf daar de kennis op.

Rekentoets

Op elke middelbare school is de rekentoets verplicht. En elk kind wordt geacht deze te halen. Wij bouwen de rekenvaardigheden op vanaf het niveau van jouw kind, zodat de kans op het slagen van deze toets aanzienlijk wordt vergroot.

Dyslexie

Bestaat er een vermoeden dat jouw kind dyslectisch is? Dan bieden wij een tijdelijke extra steun in de rug. Wij leren hem systemen, passend bij het kind. Op deze methodes kan hij de rest van zijn leven terugvallen.

De voordelen van Remedial Teaching Rokkeveen

Taal- en rekenproblemen, dyslexie en leren leren draaien veelal om systemen. Hier ligt onze expertise:

• onze opleidingen: Pabo, Master SEN, de opleiding tot gedragsspecialist en vele verschillende bij- en nascholingscursussen op het gebied van lees- en spellingproblemen en dyslexie, rekenproblemen en dyscalculie en studievaardigheden. Zo kijken wij naar de achterstand in de leerstof, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind

• werkervaring: 12 jaren leerkracht

• een uitgebreide expertise en ervaring in de voorkomende leerproblemen

• we kunnen via diagnostische gesprekken en toetsen het startniveau bepalen van het kind. Tijdens het begeleidingstraject blijven wij het proces monitoren en reflecteren en voeren we aanpassingen door waar nodig. Deze analytische/diagnostische vorm van werken zorgt dat wij het leerproces van het kind kunnen ombuigen

• wij werken met een uitgebreide orthotheek met remediërend materiaal voor rekenen en taal.

Wij helpen je kind verder te komen, zodat hij de lesstof gemakkelijker aankan. Remedial teaching is ervoor gemaakt om elk kind te helpen het beste uit zichzelf te halen. Tenslotte is de schooltijd een van de leukste periodes van het leven en de basis voor zijn toekomst! Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Vraag jij je dus af hoe wij jouw kind vooruit helpen kunnen? Neem dan contact met ons op via…

mindmapping

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -