Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Vaardigheidsgroei

Vaardigheidsgroei: Na het maken van de Cito-toetsen op school in januari en juni worden de toet scores ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. De toets resultaten worden omgezet naar vaardigheidsscores. De leerkracht kan daarna per kind aangeven wat zijn niveau is. Er kan gekeken worden of een leerling een bepaalde vaardigheid beheerst. Verder is aan de vaardigheidsgroei te zien of een kind vooruit is gegaan in het afgelopen half jaar. Het rendement van het genoten onderwijs is op deze manier per kind inzichtelijk.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -