Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Technisch lezen

Technisch lezen: Bij technisch leren lezen leren kinderen om klanken aan letters te koppelen. Vervolgens leren ze om de klanken van de letters te combineren tot korte woorden, daarna langere woorden en zinnen. Technisch lezen is een vaardigheid die vanaf groep 3 wordt aangeleerd en wordt getoetst met letter-, woord- en tekstleestoetsen.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -