Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Taalzee

Taalzee is een website waarop leerlingen van RT Rokkeveen kunnen oefenen met taalvaardigheden. In de Taalzee moeten spelers de dieren in hun zee gezond houden door taalspelletjes te spelen. Taalzee bevat ruim 25.000 opgaven verdeeld over 15 verschillende taalspellen: o.a. Werkwoorden, Woord benoemen, Zinsontleding, Flits, Dictee, Woordvormen, Letterchaos, Lezen, Woordenschat en Spreekwoorden. De spelletjes in Taalzee zijn adaptief, dus elk kind oefent op zijn eigen niveau. 

Taalzee

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -