Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Spellingregels

Spellingregels: Met behulp van de werkbladen uit o.a. deze mappen van Zuid Vallei leer ik kinderen met spellingproblemen hoe ze de spellingregels moeten toepassen. Het geven van een goede instructie, samen oefenen, zelf laten verwoorden van de regel en vervolgens zelfstandig oefenen van woorden is één van de manieren waarop ik met de leerling qua spelling aan het werk ben.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -