Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Rekenen

Rekenen: kinderen leren stap voor stap rekenen op de basisschool. Er komen steeds nieuwe rekenonderwerpen aan bod. In de eerste jaren ligt de nadruk op de basisvaardigheden, zoals plus, min, keer en delen. De andere rekendomeinen, zoals tijd, geld, meten, verhoudingen, procenten e.d. komen in de latere jaren steeds meer aan bod.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -