Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Plannen

Plannen: Het plannen van én het maken van huiswerkopdrachten is voor veel leerlingen een probleem! Door te werken met verschillende hulpmiddelen om het huiswerk goed te plannen én uit te voeren komt er overzicht voor het kind. Voorbeelden van hulpmiddelen om huiswerk te plannen zijn dag- of weekschema’s, een speciale planningsagenda of speciale software.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -