Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken: De leerkracht/remedial teacher werkt met oplossingsgericht werken, dan wordt er verwacht dat hij of zij een oplossingsgerichte houding heeft. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat de leerkracht zich houdt aan de basisprincipes.

1. Focus niet op het probleem, maar op de oplossing.
2. Richt je op de toekomst.
3. Iedereen heeft beschikbare hulpbronnen.
4. Er zijn altijd succesvolle uitzonderingen.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -