Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Ontwikkelingsperspectief

Ontwikkelingsperspectief (OPP): Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen een Ontwikkelingsperspectief (OPP). Het doel van het OPP is de ontwikkelingskansen van leerlingen te optimaliseren: het belang van de leerlingen staat voorop. Scholen krijgen handvatten voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van een OPP. In dit werkdocument wordt beschreven op welke manier, met welk doel, met welke methodes en materialen en door wie de begeleiding van de leerling plaats gaat vinden. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats met de leerling, ouders, leerkracht en remedial teacher. De remedial teacher wordt door de basisschool óf door de ouders ingeschakeld om wekelijks met de leerling te werken op basis van het plan in het Ontwikkelingsperspectief.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -