Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

OnderwijsOndersteuningsArrangement

OnderwijsOndersteuningsArrangement (OOA): In een onderwijsondersteuningsarrangement werken het onderwijs en de jeugdzorg samen in een programma voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit vanuit de overtuiging en ervaring dat een geïntegreerd aanbod meer is dan de som der delen en meer recht kan doen aan de onderwijs ondersteuningsbehoeften van specifieke leerlingen. Een onderwijs ondersteuningsarrangement moet voldoen aan diverse criteria: één visie en gezamenlijke doelen, afstemming en overleg, en een gezamenlijk vormgegeven aanbod. De remedial teacher kan via school en/of ouders ingezet worden om te werken met de leerling, zodat er structureel gewerkt wordt aan de extra onderwijsbehoeften.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -