Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Motivatie

Motivatie: De remedial teacher kan een kind helpen om zijn motivatie voor het schoolwerk te verbeteren. Door instructie, gesprekken en begeleiding kan de remedial teacher ervoor zorgen dat de leerling succeservaringen krijgt bij het uitvoeren van taken en opdrachten. Verder kan de leerling gemotiveerd woorden door hem in de rol van tutor hulp laten geven bij jongere kinderen op school. Ook door het geven van opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Door de vooruitgang in een grafiek te zetten kan de leerling zijn successen goed volgen, dit kan ook motiverend werken.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -