Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Mindmappen

Mindmappen: Mindmappen is een studietechniek om leerstof op een gestructureerde en creatieve manier eigen te maken. Bij mindmappen worden de hoofd- en bijzaken van elkaar gescheiden. Door de techniek van het mindmappen toe te passen leert uw kind sneller, de informatie wordt namelijk sneller opgenomen.

Mindmaps kunnen worden gebruikt bij:
- Maken van samenvattingen van leerstof
- Maken van notities tijdens de lessen
- Voorbereiding van spreekbeurten, boekbesprekingen en presentaties
- Plannen van het huiswerk.

Door te leren mindmappen zal uw kind meer structuur in de leerstof ontdekken, overzicht krijgen en tot betere prestaties komen. Uw kind krijgt meer succeservaringen op school en dit komt het zelfvertrouwen van uw zoon of dochter ten goede. Klik hier voor voorbeelden van een mindmap.

Mindmap

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -