Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek: Een intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek afnemen bij een kind levert informatie op voor ouders en/of school. Met deze informatie kan het leerstofaanbod aangepast worden aan de mogelijkheden van het kind. Een orthopedagoog of psycholoog kan het kind testen. Uit de resultaten van het intelligentieonderzoek blijkt of het kind normaal, hoog of minderbegaafd is. Ook eventuele leerstoornissen kunnen naar voren komen.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -