Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding: Vanaf groep 7 kan uw kind huiswerk mee krijgen van de basisschool. Voor sommige kinderen is het lastig om dit huiswerk goed in te plannen, te organiseren, te maken, te leren en vervolgens op school weer te reproduceren. Het maken van huiswerk vraagt van kinderen een juiste planning, goed agendabeheer, een zelfstandige werkhouding en een goede concentratie. Niet alle kinderen kunnen dit ┬┤vanzelf┬┤! Voor bepaalde kinderen is het noodzakelijk om begeleid te worden met het maken en leren van het huiswerk. Ze kunnen hulp krijgen van hun ouders en/of van een remedial teacher die de kinderen leert te leren.

Remedial Teaching Rokkeveen kan uw kind begeleiden bij het maken van hun huiswerk. Wij leren uw kind studievaardigheden aan, waardoor het leren en maken van het huiswerk op een gestructureerde manier plaatsvindt. Uw kind leert een goede planning maken van het huiswerk. Het opsplitsen van de leerstof over meerdere momenten, het herhalen van de stof en het reproduceren van de geleerde kennis.

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -