Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Faalangst

Faalangst: Kinderen kunnen faalangst ontwikkelen. Ze vinden het moeilijk om op school te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. De angst dat het resultaat niet goed zal zijn werkt overheersend, waardoor de opdrachten slecht worden gemaakt. Faalangst is met behulp van diverse oefeningen, waarbij succeservaringen worden opgedaan, te reduceren.

 

Kaartjes

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -