Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Executieve functies

Executieve functies: Executieve functies zijn denkprocessen die nodig zijn om ons gedrag aan te sturen en te coördineren. Ze zijn belangrijk voor het denken over en het uitvoeren van taken. Er zijn vele executieve functies te benoemen o.a. impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en prioriteiten stellen. In de dagelijkse praktijk heb je deze functies nodig bij het plannen van huiswerk, het opstarten van een taak, het volhouden van het uitvoeren van een taak e.d.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -