Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Diagnostisch onderzoek

Diagnostisch onderzoek: Voor een goede diagnose van de reken- en/of taalproblemen is het nodig om te weten hoe een kind het beste geholpen kan worden. Om dat te kunnen vaststellen maakt een remedial teacher een analyse. Door onder andere na te gaan hoe de informatieverwerking verloopt, hoe een kind taken uitvoert en welke soort hulp nodig is om nog onoplosbare taken toch op te kunnen lossen.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -