Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Concentratie

Concentratie: Concentreren is het kunnen richten en vasthouden van aandacht op een taak voor langere tijd. Er is vaak een relatie met concentratieproblemen en het werk dat op school moet worden gedaan. Concentratieproblemen kunnen zich voordoen bij specifieke opdrachten, bijvoorbeeld bij een vak waar het kind moeite mee heeft. Om de concentratie te verbeteren is het van belang om te kijken wanneer het kind zich wel goed kan concentreren. Wat helpt het kind om zich op die momenten goed te kunnen focussen? Hoe kan dit hem helpen bij de andere opdrachten?

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -