Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Cito-toetsen

Cito-toetsen: Om de ontwikkeling van de leerling goed te kunnen volgen, gebruikt men in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs het Cito Volgsysteem. Met de bijbehorende Cito-toetsen, die in januari en juni worden afgenomen, bepaalt een leerkracht waar uw kind staat in zijn ontwikkeling. Zo kan de leerkracht perfect inspelen op de behoeftes van uw kind. Wat heeft uw kind nodig aan extra begeleiding om op zijn/haar niveau te functioneren?

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -