Remedial Teaching Rokkeveen  •  Pauline Gerelings  •  0612091742

Bijles

Bijles: Bijles is iets anders dan remedial teaching! Remedial teaching betekent ´herstellend lesgeven´. Het gaat bij remedial teaching om het toepassen van gespecialiseerde behandelingstechnieken. Deze technieken gaan uit van de specifieke problemen van uw kind. De lessen zijn gericht op de aanpak van dit probleem. De leerling krijgt op een manier die speciaal afgestemd is op zijn of haar leerprobleem extra aandacht. Voorafgaande aan de lessen wordt er d.m.v. toetsen en onderzoek gekeken welke begeleiding de leerling exact nodig heeft. Op basis van de uitslagen wordt een handelingsplan gemaakt, welke geheel ´op maat´ van de leerling is. Bij bijles gaat het om het herhalen van de lesstof die op school is gegeven. De stof wordt opnieuw uitgelegd. Voor het geven van bijles is het niet nodig om de leerling te toetsen. Er wordt geen handelingsplan gemaakt. De leerling neemt het materiaal (schoolboeken, notities e.d.) mee naar Remedial Teaching Rokkeveen. Uw kind gaat samen met de remedial teacher aan het werk om de leerstof ‘eigen’ te maken.

 

Facebook LinkedIn Pinterestautomatiseren  •   begrijpend lezen  •   bijles  •   citotoets  •   concentratieprobleem  •   diagnostisch gesprek  •   diagnostisch onderzoek  •   executieve functies  •   faalangst  •   gevoelig kind  •   huiswerkbegeleiding  •   intelligentieonderzoek  •   jungle memory  •   mindmappen  •   motivatie  •   onderwijsondersteuningsarrangement  •   ontwikkelingsperspectief  •   oplossingsgericht werken  •   passend onderwijs  •   pgb persoons gebonden budget  •   plannen  •   rekenen  •   rekentuin  •   remedial  •   remedial teacher  •   remedial teaching  •   rokkeveen  •   spellingregels leren  •   studievaardigheden  •   taal in blokjes  •   taalzee  •   technisch-lezen  •   toetsen  •   toetsresultaten  •   vaardigheidsgroei  •   werkgeheugen  •   werkhouding

privacyverklaring - copyright © 2008 -